Spring til indhold
Min side

Databeskyttelseserklæring

Denne erklæring om databeskyttelse fortæller, hvordan HELP Forsikring samler og bruger dine personoplysninger.

 

HELP Forsikring tilbyder advokattjenester gennem forsikringsordninger. For at vi skal kunne udføre arbejdet for vores kunder og opfylde vores formål, er vi afhængige af at benytte forskellige personoplysninger. Denne erklæring beskriver hvordan HELP Forsikring indsamler og bruger bestemte personoplysninger og indeholder de oplysninger, som du har krav på at vide, når der indsamles oplysninger om dig fra vores hjemmeside samt generel information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Al behandling af personoplysninger i den offentlige eller private sektor reguleres af persondataloven. Loven varetager borgernes krav om fortrolighed ved at behandlingen af personoplysningerne viser hensyn til deres privatliv.

Den administrerende direktør hos HELP Forsikring er ansvarlig for virksomhedens behandling af personoplysninger. Hvordan det daglige ansvar er delegeret kommer frem under de relevante punkter. Delegeringen omfatter kun opgaverne og ikke ansvaret. 

Behandling af personoplysninger

HELP Forsikrings juridiske direktør har det daglige ansvar for HELP Forsikrings webbaserede behandlinger af personoplysninger på www.helpforsikring.dk med mindre andet er opgivet. Det er frivilligt for dem, som besøger websitet, om de vil opgive deres personoplysninger i forbindelse med tjenester såsom at modtage nyhedsbreve osv. Behandlingsgrundlaget er et samtykke fra den enkelte, med mindre at andet er specificeret.

Norse er HELP Forsikrings databehandler, og er vores totalleverandør for udvikling, drift og vedligeholdelse af websitet. Samarbejdet er reguleret af en databehandleraftale.

Oplysninger, som indsamles i forbindelse med drift af websitet, gemmes på egne servere som drives af leverandøren. Det er kun HELP Forsikring og Norse, der har tilgang til relevante oplysninger som indsamles.

Webstatistik

HELP Forsikring samler uidentificerede oplysninger om besøgende på helpforsikring.dk, help.no og helpforsakring.se. Formålet med dette er, at udarbejde statistik som vi bruger til at forbedre og videreudvikle informationstilbuddene på websitet. Nogle eksempler på hvad statistikken giver svar på er, hvor mange som besøger de forskellige sider, hvor længe besøget varer, hvilke websites brugerne kommer fra, og hvilke browsere der benyttes.

Oplysningerne behandles i uidentificeret og aggregeret form. Med uidentificeret menes der, at vi ikke kan spore de indsamlede oplysninger tilbage til den enkelte bruger. Vi indsamler hele IP-adressen, men IP-adresse forbliver uidentificerbar, da det kun er de tre første grupper i adressen som bruges til at generere statistik. Det vil sige, at hvis IP-adressen består af tallene 195.159.103.82, så bruges kun 195.159.103.xx. Derudover behandles IP-adresserne på aggregeret niveau, hvilket vil sige at al data lægges sammen til en gruppe og behandles ikke individuelt.

Cookies benyttes ikke til webstatistik. Vi respekterer også indstillinger som ”Do Not Track” i brugernes browsere (gælder overskrifterne X-Do-Not-Track og DNT). Funktionen for Do Not Track er inkluderet i de fleste nye browsere. Den kan alternativt lægges ind af brugeren selv.

Cookies 

Cookies er små tekstfiler, som placeres på din computer, når du f.eks. går ind på vores hjemmeside, helpforsikring.dk. HELP Forsikring bruger ikke cookies til at generere statistik, og vi kan dermed ikke spore din brug af hjemmesiden tilbage til dig som enkeltperson.

HELP Forsikring bruger til gengæld cookies fra Google Analytics. Disse bruges for at samle trafikinformation i anonymiseret form med henblik på at få et overblik over, hvordan vores besøgende bruger helpforsikring.dk. 

Formålet er at kunne give relevant information til vores besøgende, således at helpforsikring.dk forbliver så brugervenligt og informativt som muligt. Trafikinformationen gemmes hos Google, men vi kan ikke spore oplysninger tilbage til den enkelte bruger. 

Følgende cookies bruges på helpforsikring.dk:

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

_dc_gtm

For IP-adresser gælder tilsvarende at disse bliver gemt, men at de ikke individuelt kan spores tilbage til brugeren.

Google Adwords

HELP Forsikring bruger cookies fra Google for at kunne give vores brugere/kunder relevant information og en god brugeroplevelse.

Ligeledes bruges følgende cookies for at analysere trafikken på hjemmesiden:

Søg

HELP Forsikring gemmer information om, hvilke søgeord brugerne benytter. Formålet med at gemme information er at forbedre vores informationsudbud. Brugsmønsteret for søgningerne gemmes i vores database, og de bliver kun gemt i aggregeret form. Det er kun søgeordet som gemmes, og de kan ikke kobles til andre oplysninger om brugerne, på samme vis som IP-adresserne.

Nyhedsbrev

Du kan abonnere på nyhedsbrevet, således at du modtager en e-mail fra os, når vi publicerer ny information på helpforsikring.dk. For at vi skal sende e-mailen til den rigtige abonnent, skal du registrere navn og e-mailadresse. Disse oplysninger gemmes i vores egen database, deles ikke med andre og slettes når du opsiger abonnementet. E-mailadresse slettes også, hvis vi får en tilbagemelding om, at den ikke er aktiv.

Sagsbehandling og arkiv

HELP Forsikring bruger NIS arkiv- og sagsbehandlingssystem, som er leveret af NTC og som følger offentlige standarder. HELP Forsikring har det daglige ansvar for systemet og det manuelle arkiv og skal sikre at der er udarbejdet nødvendige rutiner for brug af dette. Respektive ledere følger op på at den faktiske sagsbehandling er i overensstemmelse med rutinerne.

HELP Forsikring behandler personoplysninger for at ivaretage kundens interesser og med henblik på at bistå kunden med dennes retshjælpsbehov i henhold til forsikringsvilkårene.

Der registreres andre typer af personoplysninger i arkiv- og sagsbehandlingssystemet. Dette er oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og anden relevant information som fremgår af henvendelsen. Registrering, lagring og opbevaring sker i henhold til gældende lovgivning. 

Der er etableret sikkerhedstiltag og rutiner for særlig beskyttelsesværdig information i arkivet, som f.eks. sensitive personoplysninger. Recall opbevarer HELP Forsikrings arkiv af dokumenter modtaget per post. Samarbejdet er reguleret af en databehandleraftale og Recall udleverer ikke oplysninger til tredjepart. 

E-mail og telefon

HELP Forsikring benytter e-mail og telefon som en del af det daglige arbejde for at ivaretage forsikringskundens interesser. Den juridiske direktør har det daglige ansvar for behandling af personoplysninger i denne sammenhæng. Der sker journalføring af relevante oplysninger som fremkommer af telefonsamtaler og e-mails og som er en del af sagsbehandlingen. Disse oplysninger behandles i så fald som beskrevet ovenover (se ”Sagsbehandling og arkiv).

Der sendes ikke sensitive personoplysninger med e-mail uden forsikringskundens samtykke. Da kommunikation via e-mail ikke som udgangspunkt er krypteret, opfordrer vi kunden til ikke at sende fortrolige og sensitive oplysninger via e-mail. I stedet anbefaler vi kunden at sende fortrolige og sensitive oplysninger gennem Min Side, hvor kunden kan logge ind via Nem-ID.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til samt tidspunkt for samtalen) skrives ind i vores telefoncentral. Denne information er nødvendig at registrere af hensyn til administration og drift af systemet, samtidigt med at den benyttes som grundlag for statistik på aggregeret niveau. Al information der er skrevet ind slettes efter et år. I tillæg har ansatte en oversigt over de sidste opkald på deres telefoner. Hvis en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsag, vil der kunne blive skrevet et notat efter samtalen som journalføres. Der laves ingen øvrig systematisk registrering af telefonsamtaler, hvor personen der foretager opkaldet kan identificeres. 

Oplysninger om ansatte

HELP Forsikring behandler personoplysninger om sine ansatte for at administrere løn og andre personaleanliggender. Der registreres nødvendige oplysninger for udbetaling af løn, såsom grunddata, lønniveau, tidsregistrering, skatteprocent, skattekommune og fagforeningstilhørsforhold. Andre oplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbejdsinstruktioner og tilrettelæggelse af vedkommendes arbejde.

Rutiner omkring sletning af personoplysninger følger gældende lovgivning på området. Oplysninger såsom navn, stilling og arbejdsområdet regnes for at være offentlige oplysninger og kan offentliggøres på hjemmesiden.

Alle jobansøgninger gemmes hos HELP Forsikring i ca. et år før de makuleres.Alle tidligere og nuværende ansatte har en personalemappe i vores arkivsystem. Her bliver der bl.a. opbevaret jobansøgninger. Det betyder at jobansøgning for den pågældende medarbejder først bliver slettet eller makuleret når ansættelsesforholdet ophører.

Rettigheder

Ifølge persondataloven skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. HELP Forsikring gemmer de personlige oplysninger, som vores kunder afgiver til os på servere. HELP Forsikring kontrollerer løbende interne sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre at de personlige oplysninger til enhver tid opbevares på forsvarlig vis. 

Personer, som er registreret i en af HELP Forsikrings systemer, har ret til at se egne oplysninger. Vedkommende har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af oplysninger ved at kontakte HELP Forsikring direkte. Krav fra den registrerede skal besvares omkostningsfrit og senest indenfor 30 dage af HELP Forsikring.

Kontaktoplysninger

HELP Forsikring har egen Data Protection Officer, som bistår med vejledning, således at personoplysninger bliver behandlet på en god og forsvarlig måde og i overensstemmelse med loven. Tag gerne kontakt til os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger:

E-mail:     dpo@helpforsikring.dk

Telefon:    39 90 09 00

Adresse:  HELP Forsikring
                v/ Data Protection Officer
                Strandgade 12, 1. sal
                1401 København K