Skilsmisse/separation

HELP har stor erfaring med sager om samvær, bopæl, bodeling og forældremyndighed. Du kan finde artikler og gode råd, der vedrører børnesager, separation og skilsmisse lige her.

Løste sager

Fordeling af provenuet

Efter kundens skilsmisse var der uenighed om fordelingen af provenuet fra salget af parternes fælles hus. Spørgsmålet var hvem, der havde krav på hvad. 

Uenighed om samvær og forældremyndighed

Efter skilsmissen var der uenighed om faderens samvær med parternes barn. Moderen ønskede at have den fulde forældremyndighed over barnet. 


Kontakt os på 39 90 09 00 eller kontakt@helpforsikring.dk