Alle

Fordeling af provenuet

Efter kundens skilsmisse var der uenighed om fordelingen af provenuet fra salget af parternes fælles hus. Spørgsmålet var hvem, der havde krav på hvad. 

Bilen med bulen

Kunden havde købt en bil af en privatperson via den blå avis. Da kunden kom hjem med bilen, opdagede han en stor bule i underside på bilen.


Gift for kærlighedens skyld

Kunderne var pensionister. De havde begge børn og børnebørn, og begge havde tidligere været gift. Nu ville de gerne giftes med hinanden, og hertil havde de meget konkrete ønsker om, hvordan de juridiske dokumenter skulle skrives.


Når en af de nærmeste dør

Kundens ægtefælle var afgået ved døden, og kunden ønskede at få hjælp til processen i forhold til skifteretten og behandlingen af dødsboet. 

Kontakt os på 39 90 09 00 eller kontakt@helpforsikring.dk