Tryghed og juridisk bistand for dig og din familie

Hvad er Arv & Samlivsforsikring?

Forsikringen sikrer dig hurtig, effektiv og professionel advokatrådgivning, når du har behov for det. Enten som et godt råd eller når der foreligger en konfliktsituation, som kræver mere omfattende bistand. Du betaler ingen timepris, kun en fast, lav forsikringspræmie pr. år.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen gælder for hele husstanden, hvilket indebærer, at der er dækning for forsikringstager, ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn.

Du kan finde flere detaljer om, hvad forsikringen kan bruges til (hvilket omfang og begrænsinger der er i forsikringsdækningen) på  IDA Forsikring  eller herunder: