Om HELP Forsikring

HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskab i Skandinavien, der tilbyder advokatforsikring. Med en advokatforsikring giver vi vores kunder adgang til egen advokat uden høje timepriser, da der alene betales en fast årlig forsikringspræmie.

HELP Forsikring har ca. 140 ansatte fordelt på kontorer i Norge, Sverige og Danmark. HELP Forsikrings hovedkontor og administration ligger i Oslo og er 100 % ejet af det tyske forsikringsselskab  ARAG

Som kunde er man sikret juridisk bistand og vejledning uden dyre advokatregninger og ekstra udgifter i forbindelse med eksempelvis retssager. HELP Forsikring betaler omkostningerne uanset om der blot ønskes et juridisk råd eller hvis sagen ender i retten. 

Uanset om man har adgang til advokatforsikring gennem sin arbejdsplads som personalegode eller gennem sit fagforbund/sin fagorganisation som medlemsfordel, kan forsikringen være en stor hjælp i privatlivet. Vores undersøgelser viser, at 93 % af alle kunder med afsluttet sag kan anbefale forsikringen til andre. Det er vi stolte af.

Vi foretager løbende undersøgelser blandt kunder i Norge, Sverige og Danmark om deres oplevelse med forsikringen. I den seneste undersøgelse foretaget i november 2015 blandt kunder med afsluttede sager indenfor de seneste 3 år, svarer kunderne følgende:

 • 49 % har oplevet, at deres livskvalitet blev påvirket negativt pga. den juridiske tvist.
   
 • 87 % oplever, at advokatforsikringen giver tryghed.
   
 • 57 % ville opleve det som problematisk at få advokathjælp, hvis ikke de havde haft forsikringen.
   
 • 70 % ville opleve de økonomiske udgifter til at få sagen løst som problematisk, hvis ikke de havde haft forsikringen.
   
 • 75 % svarer, at uløste juridiske tvister i deres privatliv påvirker deres privatliv negativt.
   
 • 53 % svarer, at uløste juridiske tvister i deres privatliv påvirker deres arbejdssituation negativt.
   
 • 67 % svarer, at de ikke havde anvendt advokat, hvis de ikke havde haft advokatforsikringen til rådighed.

Hvordan fungerer forsikringen?

Forsikringen kan tages i brug, når retshjælpsbehovet opstår. Enten som et godt råd fra en advokat til at håndtere et konkret behov, eller hvis der opstår uenighed med en modpart. Vi stiller et antal rådgivningstimer hos en advokat til rådighed for dig og din husstand i hver forsikringsperiode, som man frit kan anvende indenfor forsikringsbetingelsernes rammer. Derudover er der en større forsikringssum til rådighed, som kan anvendes i forbindelse med tvister og retssager. Timer og forsikringssum afhænger af den aftale, som din arbejdsgiver eller fagforbund/organisation har indgået. 

 • Der betales en fast præmie årligt (gælder både juridisk rådgivning og retstvister).
   
 • Typisk dækning for hele husstanden.
   
 • Forsikringen kan anvendes proaktivt inden skaden opstår - uanset om der foreligger en tvist eller ej.