Hvordan kan en advokat hjælpe, hvis du bliver krænket på nettet?

Hvordan kan en advokat hjælpe, hvis du bliver krænket på nettet?

Det sker oftere og oftere, at der bliver delt krænkende materiale af privatpersoner på internettet. Det kan være nøgenbilleder, hævnporno, spionvideoer m.v., som bliver delt uden samtykke fra den, der er på materialet. Offeret står i en svært situation, og det kan være svært at få hjælp fra omverdenen.

I sager om deling af krænkende materiale på internettet, kan det hurtigt udvikle sig, da delingen kan ske let og anonymt på mange forskellige medier, så som: Facebook, Ask, Snapchat, Messenger, Twitter, YouTube og diverse pornosider. 

"Det er vigtigt for mig at pointere, at offeret ikke er den skyldige, men derimod den, der uden tanke på offeret, deler billederne."

Det er meget forskelligt, hvordan offeret reagerer. Mange er vrede, men har også en vis følelse af skam, da det er meget ubehageligt konstant at blive konfronteret med, at andre f.eks. har set nogle billeder, der kun var tiltænkt ens eget privatliv. De fleste bliver ofte mødt med en holdning om, at "Du er selv skyld i det", og "Så må du være mere forsigtig". Det er vigtigt for mig at pointere, at offeret ikke er den skyldige, men derimod den, der uden tanke på offeret, deler billederne. 

Deling af nøgenbilleder eller andet krænkende materiale af privatpersoner kan være i strid med straffelovens § 264d og straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Derudover kan der rejses sag mod den, der har taget billederne, hvis der ikke er givet samtykke. Offeret har desuden krav på at billederne bliver slettet og kan rejse krav om erstatning for tort. 

Hvad kan advokaten hjælpe med?

Vi rådgiver om offerets rettigheder og reaktionsmuligheder, og hjælper med at rette henvendelse til politiet og krænkerne, så denne proces ikke er overladt til offeret selv. Når krænkeren får et brev fra en advokat, er det vores erfaring, at de forstår alvoren i deres handling. De bliver også gjort opmærksomme på de alvorlige konsekvenser, det kan have for dem, hvis de fortsætter med eller gør alvor af en trussel om at dele det krænkende materiale. 

Politiet har desværre ikke de fornødne ressourcer til at håndtere alle af de efterhånden mange sager, der er om krænkende materiale på nettet, ligesom sagerne ikke har den helt store prioritet. Ved at bistå offeret overfor politiet og ved at hjælpe med at skære sagen til, er det vores erfaring, at politiet ikke er så hurtige til at lukke sagerne. 

Vores håndtering af sager om krænkende materiale omfatter:

  • Rådgivning til offeret og deres familie.
  • Rådgivning om hvordan materialet slettes fra offentlige medier og hjælp til at få det fjernet. 
  • Vi retter henvendelse til krænkeren og stiller krav om sletning af materialet, krav om erstatning for tort og evt. trussel om politianmeldelse. 
  • Vi hjælper dig med at rette henvendelse til politiet, og skønner vi det nødvendigt, tager vi med til møder med politiet. 
  • Vi kan også hjælpe, hvis du bliver truet eller afpresset af eksempelvis en ekskæreste, som vil dele nøgenbilleder/videoer. 

Som advokater har vi tavshedspligt og erfaring med håndtering af denne type sager, og alle skridt i sagen er planlagt med klienten.

Du kan høre mere om, hvordan jeg arbejder med disse sager i interviewet her:

Hvis du bliver udsat for, at krænkende materiale af dig bliver delt på internettet, og har du en WebHELP forsikring, har du adgang til advokatbistand hos HELP Advokater . Læs mere om WebHELP  her .

Sofus Borch Schaufuss 10 blogindlæg

De råd vi giver i blogindlæggende er generelle og ikke ment som udtømmende information om de juridiske emner. Vores råd kan dermed ikke anvendes direkte i en bestemt sag. Har du behov for at drøfte en specifik sag, anbefaler vi, at du inddrager en advokat. Selvom vi ikke har kapacitet til at besvare spørgsmål om enkelte sager her på bloggen, kan dit 'emne' måske blive taget op i næste indlæg. Skriv gerne til kontakt@helpforsikring.dk!